دوره های آموزشی حضوری

برخی از دورهای آموزشی حضوری برگزار شده توسط شرکت کارآمد به همراه مشتریان آنان در ذیل آورده شده است:

 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های سابیر، صنایع ریلی ایران خودرو(ایریکو)، لابراتوآر داروهای گیاهی طبیعت زنده (سینره)، تجهیزات ایمنی راهها، پتروشیمی تبریز، هنر چوب ارژن، پاکسان و سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران …
 • مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه ویژه مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا
 • سمینار  آشنایی با EFQM در صنایع استان مازندران
 • آموزش دوره های “BM.QFD.FMEA.CIP”در شرکت شهرک­های  صنعتی  استان آذربایجان غربی
 • دوره های آموزشی FMEA ،‌QFD  ، BENCHMARKING ،‌SPC  وCIP در شرکت شهرک­های صنعتی آذربایجان غربی
 • مدیریت دانش و مدیریت فرآیندگرا در شرکت سایپا آذین
 •  مدیریت فروش حرفه ای در شرکت هنر چوب ارژن
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت،  ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک و مدیریت به پیمان سپاری در شرکت ایریکو(صنایع ریلی ایران خودرو)
 • دوایر کنترل کیفی (QCC) در شرکت سهامی  پتروشیمی  بندر امام
 • سمینار مدیریت انرژی برای شرکت ایران ترانسفو
 • مدیریت بهره وری، روانشناسی برخورد با مشتری، مدیریت تعارض و روش های نظارت و ارزشیابی در اداره کل تامین اجتماعی استان همدان